Bryllup


Bryllup er en viktig begivenhet. Veteranbilene er ofte blankpusset og fotograferingen skjer på de mest spektakulære steder. Midt i all festivitas står to som har felles visjoner og mål for livet, men de står ikke alene.

 

Ekteskapsinngåelse eller vigsel er en offentlig handling og kan skje borgerlig eller kirkelig. I vitners nærvær gir ekteparet hverandre løfte om at de vil leve sammen resten av livet. En godkjent vigselsperson skal erklære at ekteskapet er gyldig. Par som er borgelig viet kan i tillegg ha en kirkelig forbønnshandling for ekteskapet.
Kirken lærer at Gud har innstiftet ekteskapet, men ser på ekteskapsinngåelsen som en juridisk ordning. Den kirkelige delen av ekteskapsinngåelse består av skriftlesning og forbønn med mulighet også for andre innslag.

Før handlingen har den som skal forrette en samtale med brudeparet.
Salmer og sanger og andre musikalske innslag må godkjennes og avtales med organisten.

Ved ønske om ekteskapsinngåelse, ta kontakt med menighetskontoret ved den kirken du/dere tilhører.

Papirer til nedlasting:
Erklæring fra brudefolkene
Forlovererklæring
Meldingsskjema for navneendring
Godkjennelse til ekteskap skal gjøres av folkeregisteret.

For vielse i en av våre kirker, ta kontakt med kirkekontoret som ligger i Sentrumskirken, tlf. 33 52 91 00. Åpningstider 08.30 - 15.30. 
 

Tilbake