Søndagsskole i Åsgårdstrand kirke


Velkommen til søndagsskolen i Åsgårdstrand kirke! 

 

Vi er med i deler av gudstjenesten, men har eget opplegg på loftet under preken. Vi synger, hører bibelfortelling og av og til tegner vi eller lager noe.

Alle er veldig velkomne

Tilbake