Søndagsskole i Åsgårdstrand kirke


Velkommen til søndagsskolen i Åsgårdstrand kirke! 

 

I Åsgårdstrand kirke er det søndagsskole under gudstjenestene kl. 11. Vi er med i deler av gudstjenesten, men har eget opplegg  under preken. Vi synger, hører bibelfortelling og av og til tegner vi eller lager noe. 

Søndagsskolen er også med og arrangerer familiemiddager. I høst blir det familiemiddag 22.10, 19.11 og 16.12 - alle ganger kl. 16.30

Alle er veldig velkomne

Tilbake