Borre Vocale


Borre Vocale er et kammerkor tilhørende Borre menighet. 

 


Koret består av 18 sangere jevnt fordelt på sopran, alt, tenor og bass. Nye medlemmer blir tatt inn ved behov, og det praktiseres prøvesang før inntak.

Kontaktinformasjon:
Dirigent og kantor i Borre og Åsgårdstrand Ansgar Beste E-post: ansgar.beste@horten.kirken.no tlf 967 96 606

 

Tilbake