Hyggetreff


Et treffsted for godt voksne. 
Programmet består av kåserier, ord for dagen, åresalg og servering.

 

Hyggetreffene er avlyst inntil videre pga. COVID-19.

Borre: 4. tirsdag i måneden 12.00-14.00
Sted: Borre menighetshus
Kontaktperson: Sokneprest Carl-Ove Fæster, tlf: 415 74 528 eller e-post: cof@horten.kirken.no

Sentrumskirken: Horten menighetspleie inviterer til treff i menighetssalen annenhver onsdag kl. 11.30 - 13.30.
Kontaktperson: Diakon Anne Karine Jordsmyr, tlf: 922 66 098 eller e-post: akj@horten.kirken.no 

Tilbake