Småbarnssang


Småbarnsang: Sangaktivitet for barn 1-3 år.

 


Småbarnsang
Sangaktivitet for barn 1-3 år med foreldre. På småbarnsang lærer barna rim, regler og kristne barnesanger. Vi bruker forskjellige rytmeinstrumenter og det er bevegelsessanger og dans. Vi spiser kveldsmat sammen etter sangen. Småbarnssang er et gratis tilbud i regi av menigheten.


Barnet ditt har hørt stemmen din fra tidlig i svangerskapet. Den er kjent og trygg. Baby- og småbarnssang er ikke kor eller prestasjon. Vi synger med den stemmen vi har og for barna er det det aller beste! Det trengs ingen forkunnskaper innen musikk eller sang for å delta, her er det plass til alle!
Velkommen! Kontaktperson for baby- og småbarnssang er Tonje Folkestad, tf@horten.kirken.no


Sentrumskirken, Horten:

Småbarnsang:
Vi møtes i underetasjen i Sentrumskirken mandager kl. 17:30. Det er en halvtimes sangstund før vi spiser kveldsmat sammen. Småbarnssangen ledes av trosopplærer Tonje Folkestad.

Oppstart høsten 2020: mandag 7. september.

NB: På grunn av smittevern er det påmelding til småbarnsang dette semesteret, det kan være maks åtte kohorter (husstander) til stede. Hver kohort får en egen matte. Vi gjennomfører småbarnssangen i ungdomssalen nede i Sentrumskirken, der er det god plass. Inntil videre har vi ikke mulighet til matservering som tidligere, så kveldsmaten blir av den enkle sorten (frukt eller ferdige porsjoner med mat), eller man kan ta med matpakke. 

Vanlige koronaregler gjelder selvsagt også for småbarnsang: god håndhygiene (alle vasker hender før sangen) og ikke møte opp hvis man er syk eller har symptomer på luftveisinfeksjon. Alle voksne holder minst en meter avstand, og vi oppfordrer til at barna også opprettholder avstand så langt det lar seg gjøre.

Påmelding på e-post til tf@horten.kirken.no 
 

 

 

 

Tilbake