Småbarnssang


Småbarnsang: Sangaktivitet for barn 1-3 år.

 


Småbarnsang
Sangaktivitet for barn 1-3 år med foreldre. På småbarnsang lærer barna rim, regler og kristne barnesanger. Vi bruker forskjellige rytmeinstrumenter og det er bevegelsessanger og dans. Vi spiser kveldsmat sammen etter sangen. Småbarnssang er et gratis tilbud i regi av menigheten.


Barnet ditt har hørt stemmen din fra tidlig i svangerskapet. Den er kjent og trygg. Baby- og småbarnssang er ikke kor eller prestasjon. Vi synger med den stemmen vi har og for barna er det det aller beste! Det trengs ingen forkunnskaper innen musikk eller sang for å delta, her er det plass til alle!
Velkommen! Kontaktperson for baby- og småbarnssang er Tonje Folkestad, tf@horten.kirken.no


Sentrumskirken, Horten:

Småbarnsang:
Vi møtes i kirkerommet i Sentrumskirken mandager kl. 17:30 - 19:00. Det er en halvtimes sangstund før vi spiser kveldsmat sammen og barna kan leke. Småbarnssangen ledes av trosopplærer Tonje Folkestad.

Oppstart høsten 2019: mandag 16. september kl. 17.30
 

 

 

 

Tilbake