Dåp


 

Vil du la barnet ditt døpes? Eller vil du bli døpt selv? Dåpen er en feiring av at den døpte blir en del av Guds store familie – den verdensvide kirken.

Barn, unge og voksne er like velkomne til dåp. Du behøver ikke å prestere noe eller tro på en rett måte. Dåpen er en gave som det bare er å ta imot.

For mange handler dåpen om tradisjoner, gode minner, å skape en dag for familien og å ha et punkt i livet som nettopp handler om dét: Livet. For enten man er troende eller ikke, er livet noe forunderlig. En gave. Noe man kanskje ikke kan sette ord på. Om man tviler eller ikke: Alle er velkommen til dåp!

Vi har lang tradisjon for å døpe barn i Norge. Det gjør dåpen til en høytidelig begivenhet.

Barnet bæres frem, nevnes med navn og er dagens midtpunkt. På denne dagen knyttes et nettverk rundt barnet. Faddere påtar seg ansvar for å følge det opp og lære det om den kristne tro. Menigheten tar imot et nytt medlem. Og samtidig blir barnet også en del av Den norske kirke.

Dåp en samling rundt barnet, med familie, venner og de man har nær. Samtidig som man feirer det nye familiemedlemmet, feirer man også det kristne livet. Gjennom dåpen handler Gud: barnet får Guds frelse. Vannet i døpefonten helles over barnets hode tre ganger: I Faderen, Sønnens og Den hellige ånds navn. Det symboliserer gjenfødelse og et nytt liv som troende.

 

Litt praktisk informasjon om dåp i våre menigheter finner du her.

Vanlige spørsmål og svar om dåp: https://kirken.no/nb-NO/d%C3%A5p/sporsmal-og-svar-om-dap/

Vi har flotte dåpsplagg til utlån i str. 3 mnd - 2 år. Disse plaggene får du låne helt gratis, og vi ordner evt. vask/rens i etterkant. Her er en oversikt: Dåpsplagg til utlån Ta kontakt på 33529100 eller post@horten.kirken.no for å se/prøve plaggene.
 

For å bestille dåp på nett kan du klikke her:

eller ta kontakt kirkekontoret på telefon 33 52 91 00 eller e-post: post@horten.kirken.no

Ta bare kontakt dersom du har spørsmål, Tonje Folkestad i administrasjonen har ansvar for registrering av dåp hos oss. Telefon: 33 52 91 06


Hjertelig velkommen til kirken med barnet! 

Tilbake