Borre menighetsråd 2019-2023


 

Borre menighetsråd har denne sammensetningen:

 

Roy Helge Rasmussen (leder)

Pål Hallvard Jordsmyr (nestleder)

Edel Nymo Aksnes

Liv Solveig Aslesen

Arne Book (vara)

Hallvard Brodshaug (vara)

Laura L. Kristensen (vara)

Svein Skjæveland (vara)

Eli Sofie Framvik (vara)

Carl-Ove Fæster (sokneprest)

 

 

Tilbake