TAKE OFF TenSing


TenSing i Åsgårdstrand kirke for alle mellom 13-19 år.

 

Liker du kor – dans – drama, kanskje du vil spille i band, eller er du mer interessert i lys og lyd?

TAKE OFF Ten Sing er et tilbud til deg mellom 13 og 19 år.

 Vi samles på mandager i Åsgårdstrand kirke fra kl. 18.30 til 2100.

Kontaktpersoner: Rune Ulset Furberg. Tlf: 906 68 478, Anne Karoline Ulset Furberg. Tlf: 98801551 og kateket Hilde Haug Larsen. Tlf: 95445525

 

  

Tilbake