Hyggetreff i Sentrumkirken våren 2024


Velkommen til

hyggetreffet i Sentrumskirken

 

Hyggetreffet er fra 11.30-13.30


 

Kirke i rød teglstein og blå himmel

ONSDAG 10. JANUAR

Vi har feiret jul, og et nytt år ligger foran…

Hvilke tanker gjør vi oss?

Sokneprest Frode Magnar Andersen

Musikalske innslag ved kantor Åse I Berg og organist Marianne Søraa

 

ONSDAG 7.FEBRUAR

FASTEAKSJON 2024

Besøk av Line Vettestad, Kirkens Nødhjelp

 

ONSDAG 6.MARS

ÅRSMØTE

Dikt m.m ved Svein Wilhelm Andersen

 

Onsdag 27.MARS

PÅSKE

Liv Laugerud forteller fra påskefeiring i Sjømannskirken.

 

ONSDAG 17.APRIL

«Glimt fra våre salmeskatter»

Dagens gjester er Eldrid Folkeson og

Kjersti Eckholt Nilsen

 

ONSDAG 15.MAI

«Vår og sommer, med alt som spirer og gror»

Besøk av tidl. bygartner Steinar Rønningen

 

ONSDAG 19. juni

Rømmegrøtfest

 

 

KONTAKTPERSONER:

Sidsel Christensen, tlf. 977 45 379

Anne Karine Jordsmyr, tlf. 922 66 098

akarj@online.no

 

GI BESKJED HVIS DU HAR BEHOV FOR SKYSS!

 

 

Tilbake