Åsgårdstrand kirke


Åsgårdstrand kirke - kulturkirken i sentrum

Åsgårdstrand kirke. Foto.

Tanken om kirke i Åsgårdstrand ble luftet allerede under en bispevisitas i 1898 og så igjen flere ganger på 1930-tallet, men først i 1958 ble det nedsatt en komité til å arbeide med saken. Kirken ble tegnet av Eva og Bernt Mejlænder fra Moss, grunnstein ble nedlagt den 29. mai 1968, og kirken ble oppført med Brødrene Skjeggestad (Tønsberg) som hovedentreprenør. Innvielsen skjedde den 26. mai 1969.

Kirken ligger midt blant boligbebyggelsen i sentrum av vakre Åsgårdstrand. Kirken ble bygget ut i 2017. Etter utbyggingen i 2017 har kirken blitt et yndet og vel egnet sted for konserter og andre kulturelle aktiviteter, i tillegg til gudstjenesteliv for en aktiv menighet.

Bilde av Åsgårdstrand kirke, sett fra øst

Utbygget på kirken er det lave bygget i forkant av den opprinnelige kirkebygningen. Utbygget har gitt Åsgårdstrand menighet en større mulighet til å drive et aktivt menighetsliv siden utbygget blant annet inneholder en stor menighetssal med tilhørende kjøkken. Det er også et møterom i bygget.

Bilde av foajeen i Åsgårdstrand kirke

Foajeen, eller våpenhuset som det strengt tatt heter i kirken, er midtpunktet for aktiviteten i kirken. Til høyre ser vi entre og garderober og til venstre skimter vi deler av menighetssalen. Kirkerommet ser vi midt i bildet.

 

Bilde av garderobe i Åsgårdstrand kirke

Åsgårdstrand kirke er den kirken i Horten som er best på universell utforming med trinnløs inngang inn i bygget og gode garderobe- og toalettforhold inkludert HC-WC. Det vil bli satt i gang et arbeid med å få til bedre taktil merking i bygget slik at det blir bedre tilrettelagt for synshemmede.

 

Bilde fra møterom i Åsgårdstrand kirke

I enden av foajeen ligger det et møterom som menigheten bruker. Dette møterommet er også tilgjengelig for utleie. Ta kontakt med Horten kirkekontor for info om utleie.

 

Bilde fra menighetssalen i Åsgårdstrand kirke

Menighetssalen er et flott rom med god akustikk og det brukes til kirkekaffe og andre arrangementer. Salen kan også leies ut til selskaper og andre aktiviteter. Det er et flott kjøkken i tilknytning til salen. Ta kontakt med Horten kirkekontor for info om utleie.

 

Bilde fra kjøkken i Åsgårdstrand kirke

Kjøkkenet har god kjølekapasitet for kaker og annen mat.

 

Annet bilde fra kjøkken i Åsgårdstrand kirke

Det er god benkeplass i kjøkkenet.

 

Oversiktsbilde over kirkerommet i Åsgårdstrand kirke

Det vakre kirkerommet ligger i den opprinnelige delen av kirka. Kirkerommet har plass til ca 140 personer og er i tillegg til menighetsaktiviteter svært godt egnet til bisettelser og begravelser.

 

Skipet i Åsgårdstrand kirke, sett fra inngangen av kirkerommet

Åsgårdstrand kirke har et lyst og trivelig kirkerom som er godt egnet til formidling av ord og toner.

 

Bilde av kirkerommet som viser plassering av galleriet

I bakkant av kirkerommet er det et galleri der det er plass til ca 20-25 personer. Her er også orgelet plassert. 

 

Bilde av orgel i Åsgårdstrand kirke

Orgelet er et digitalt orgel fra Ahlborn.

 

Bilde av alterparti med fondvegg i Åsgårdstrand kirke

De vakre glassmaleriene i koret er laget av den norske grafikeren Hans Gerhard Sørensen. (1923-1999)

Bilde av krusifiks med Jesus på korset

Krusifikset er laget av Britt Sørensen (1923-2008)

Bilde av gamle stoler i Åsgårdstrand kirke

 

Bilde av gammel stol i Åsgårdstrand kirke

 

Bilde av skulptur i Åsgårdstrand kirke

 

Bilde av ikonbilde i Åsgårdstrand kirke

Ikonbildet er laget og gitt av Unni Vinar.

 

Bilde av brodert teppe med kors i Åsgårdstrand kirke

Det vakre teppet er brodert og gitt av Kirsten Seippel.

 

Bilde av noen av stolene i Åsgårdstrand kirke. Viser forskjell mellom gammel og ny fletting.

Stolene i Åsgårdstrand kirke har stått i kirken i mange år og på noen av dem har flettingen begynt å løsne. Det er nå satt i gang et prosjekt med restaurering av enkeltstoler. Som vi ser av stolene her så er det litt forskjell på den gamle og den nye flettingen. Det kommer av at den nye flettingen er laget av papir, noe som skal ha bedre kvalitet enn den opprinnelige flettingen. Selve rammene på stolene er i god forfatning, så det å reparere i stedet for å kaste er i tråd med Åsgårdstrand menighets og Horten kirkelige fellesråds ønske om å være en mest mulig grønn kirke.

Tilbake