Nykirke kirke


Nykirke kirke - en av Hortens tre middelalderkirker.

Nykirke kirke. Foto

Sammen med Borre kirke og Løvøy kapell utgjør Nykirke kirke en spennende og viktig del av Hortens middelalderhistorie. Dagens versjon av Nykirke kirke ligger vakkert til på Nykirke og ble sannsynligvis satt opp en gang tidlig på 1200-tallet som en annekskirke til Borre kirke. Historien rundt kirkens tilblivelse er noe usikker, men det kan tenkes at Nykirke har hatt et kirkested siden 997 i følge jubileumsskriftet "Nykirke kirke gjennom 800 år" fra år 2000. 

Kirken er en langkirke i stein med ca 140 sitteplasser.

Over så mange år har selvfølgelig kirken forandret seg mye underveis. Det har blant annet vært større restaureringsprosjekter i 1686, 1880 og i 1953. Dagens tårn ble bygget i 1848

Bilde av restaureringstavle fra 1880.

 

Bilde av restaureringstavle fra 1953

 

Bilde av koret i Nykirke kirke, med alterring og altertavle.

Nykirke middelalderkirke har en altertavle fra 1890. Hovedmotivet viser Jesu dåp og er malt av Jens Wang i kopi etter Adolph Tidemands alterbilde i Trefoldighetskirken i Oslo. Ofte følger inventaret endringer i takt med større restaureringer av kirken. Omrammingen av altermaleriet ble gjort om ved restaureringen i 1953 etter tegninger av Aksel Andersen, utført av Sverre Nøklegård

 

Bilde av tre gamle stoler i Nykirke kirke.

 

Bilde av skipet i Nykirke kirke

 

Bilde av kirkeskipet Laura

Kirkeskipet Laura har en spesiell historie: Den pensjonerte sjømannen Rudolf Aslesen satt på sine gamle dager hjemme og laget båtmodeller som han blant annet gav til lotterigevinster til sjømannsforeninger. Laura ble på et tidspunkt vunnet av noen som sikkert var glad for gevinsten og lekte med den i fjæra.

Hva som eksakt har skjedd med båten etter det vet ingen, men i 1950 traff maleren og kunstneren Aamund Lintoft noen barn som lekte med et morkent og elendig vrak av en båt på Apenesstranda. Han visste at Nykirke kirke manglet et skip, så han kjøpte båten av barna og tok kontakt med den pensjonerte sjømannen Peder Brungot som drev med modeller og restaureringsarbeider. Med støtte fra Nykirke Sjømannsmisjon ble båten restaurert og Nykirke kirke fikk sitt kirkeskip i forbindelse med restaureringen i 1952.

Båten var nok ikke bygget med tanke på å henge i en kirke, men dens særpreg og dens historie fra lokalsamfunnet gjør at den passer godt der den henger og er et egnelig symbol på livsreisen fra vugge til grav.

 

Bilde av Nykirke kirke og Kirkestua.

 

Tilbake