Løvøy kapell


Løvøykapellet - Fra sagn til samtid!

Løvøy kapell. Foto

Nærbilde av Løvøy kapell og klokketårn, sett fra sør.

Løvøy-kapellet er med sin beliggenhet mellom to bergknauser innerst i Løvøysundet en kilde til undring om hvorfor det er plassert der det ligger. Det er flere sagn som involverer sjøfarende og skibbrudne som har bygd kirke som takk for at de har blitt berget ut av vanskelige situasjoner. Men det eksisterer ikke sikre kilder som kan fastslå at det er hold i noen av sagnene. Basert på kirkens enkle form der koret og skipet er på samme nivå er det en teori om at dette kan være en av de første kirkebyggene i Norge på 1100-tallet. Dette er også mulig i henhold til kirkehistorien i Norge, men utgraving av lignende kirker i Norge, Sverige og Danmark tidfester disse til ca 1300-tallet.

Siden kirken gjennom historien flere ganger benevnes som St. Hallvardskapellet vet vi at kirken er innviet til St. Hallvard. Kirkens opprinnelige navn er Lauføy Sancti Haluardj et sancti Martinj kirkia og den er en Pilgrimskirke på Tunsbergleden.

På slutten av 1800-tallet var kapellet kun en kirkeruin. Utover på 1900-tallet ble det startet planlegging av en restaurering av kirkebygget og i 1936 sto murene klare til taklegging. Men på grunn av manglende finansiering sto ikke kirken ferdig restaurert før søndag 27 august i 1950 da kapellet ble gjenåpnet av biskop Bjarne Skard. Klokkestøpulen sto ferdig 11 oktober i 1956.

Kilde: Boken "Løvøy-kapellet fra saga til samtid" av Jan Ingar Hansen (1994)

 

Bilde av Løvøy kapell, sett fra sør.

Arkitekt Gerhard Fischer som sto for gjenreisningen av kapellet tror at det opprinnelig kan ha vært to vinduer til i kapellet, men dette er noe usikkert. Derfor ble det satt opp med bare to vinduer på veggen mot sør.

I juni 2023 ble taket på kapellet restaurert og det ble da lagt på nye takstein. Dette arbeidet ble finansiert av en spleis mellom Horten kommune og Riksantikvaren. Det er svært gledelig at Horten kommune ser verdien av å bidra til å ta vare på kirkebyggene i kommunen. Løvøy-kapellet og de andre gamle kirkene i kommunen er svært viktige historiske bygg som mange turister setter pris på å finne når de besøker kommunen.

 

Bilde av skipet i Løvøy kapell, med utsikt mot korparti.

Gulvet i kirken har opprinnelig bestått av jordgulv, men senere ble det lagt store steinheller. Ved gjenreisningen ble de fleste av de originale steinhellene brukt på nytt, men noen måtte suppleres med nye heller.

 

Bilde av altertavle, samt lys og bibel på alterbord.

 

Altertavlen er laget av Britt Bakken og er inspirert av mosaikken i steinveggene.

 

Bilde av Kristusfigur med barn i Løvøy kapell.

Figuren "Kristus og barnet" stammer trolig fra Italia, men er kjøpt i København. Vi vet lite om hvem som har gitt denne som gave til kapellet.

 

Bilde av krusifiks med Jesus på korset, i Løvøy kapell

 

Bilde av orgel i Løvøy kapell

 

Bilde av St. Olavs kilde ved Løvøy kapell.

St. Olavs kilde har vært en kilde til mystikk og håp om helbredelse.

 

Bilde av plakat med historien om St. Olavs kilde ved Løvøy kapell

Tilbake