Borre kirke


Vakre Borre kirke - et kirkebygg i historiske omgivelser!

Borre kirke. Foto.

 

Borre kirke og landskapet rundt kirken har et historisk sus over seg. Med Midgard Vikingesenter som en av de nærmeste naboene, og gravhauger fra vikingetiden like nedenfor kirka, ligger kirka fantastisk flott til i landskapet og har nydelig utsikt over Oslofjorden.

Bilde av trær og gravsteiner på Borre kirkegår med utsikt over havet.

 

Bilde av sidevange på kirkebenk i Borre kirke.

Borre kirke er en pilegrimskirke og er innviet til St. Nikolas og Olav den hellige. På kirkebenkene kan en se viktige pilegrimssymol som kamskjellet og Olavsrosen.

Borre kirke er bygget i mur og ble oppført i 1100. Kirken har langplan og 300 sitteplasser. Kirken har vernestatus automatisk fredet (før 1650). Arkitekt: Buch og Ree (1926-28)

 

Bilde av Borrekorset i Borre kirke.

I Borre kirke henger det en kopi av det originale Borrekorset fra år 1270 som oppbevares på Historisk museum i Oslo. Kopien ble gitt til kirken av Sam Eyde i 1927 i forbindelse med en stor restaurering av kirken.

 

Bilde av dåpsengel i Borre kirke.

Borre er en av to kirker i landet som har en nedsenkbar dåpsengel. Dåpsengelen kom til Borre kirke mens kirken var i grevskapet Jarlsbergs eie. Den ble tatt ned til fordel for en døpefont i granitt i 1893, men ble satt opp igjen i forbindelse med den store restaureringen av kirken på 20-tallet. Engelen brukes hver gang et barn døpes i kirken.

 

Bilde av ett av vindusfagene med glassmalerier på.

Kirkevinduene med de vakre glassmaleriene gir kirken et særpreg.

 

Bilde av orgel og deler av kirkerommet i Borre kirke.

Kirkens nåværende orgel er bygget i 1986 av Ernst Junker fra Sandefjord. Den eldste av lysekronene er fra 1781 og ble bekostet av menigheten ved en innsamling. De to andre lysekronene ble gitt til kirken i forbindelse med resaureringen av kirken i 1928. Kirkeskuta er gitt av skipper Jeremiassen fra Borre. Han laget skuta mens han satt i fangenskap i England etter kaperkrigen i 1808-09.

Bilde av koret i Borre kirke med alterring og altertavle.

Koret med den vakre altertavla. En vakker og innholdsrik altertavle med bilder fra Jesu liv. Borre middelalderkirke fikk sin altertavle i 1665, bekostet av Ida Lange på Falkensten. Den av skåret av Abel Schrøder d.y. og sto sin første periode i kirken enten umalt eller hvitmalt.  Altertavlen i Borre kirke viser korsfestelsen som hovedmotiv. Rundt hovedmotivet er det andre bilder som viser Marias bebudelse, Jesu fødsel, Jesu dåp, sjelekamp i Getsemane, innstiftelsen av nattverden og oppstandelsen. I 1741 ble den forgylt og figurene malt i forskjellige farger. I 1880-årene ble tavlen overmalt med gulhvit maling. Kirken har gjennomgått flere endringer, deriblant en omfattende restaurering i 1926–28 etter planer av arkitektene Carl Buch og L.H. Ree. Domenico Erdmann var fargekonsulent for interiøret, og han var også ansvarlig for tilbakeføringen av farger og forgylling på altertavlen slik vi ser den i dag. Altertavlen er preget av en tredimensjonalitet og romlighet som er svært spesiell, scenene er utformet nærmest som «tittekasser». Dette sees på baksiden der kasser er montert på altertavlens bærende konstruksjon. 

 

Bilde av portal mellom skipet og koret i Borre kirke med utsikt inn mot skipet.

Man vet lite om den opprinnelige innredningen i Borre kirke, men benkene kom inn i kirken under Reformasjonen. Før det sto kirkegjengerne under messen.

Bilde av prekestolen i Borre kirke.

Prekestolen er fra slutten av 1500-tallet og har fem kvinneskikkelser som symboliserer håp, rettferdighet, tapperhet, visdom og kjærlighet.

Tilbake