Familiemiddager


Velkommen til fellesskap og middag midt i uka - bli med på familiemiddag!

Tegning av små og store samlet til middag rundt et langbord.

Det er familiemiddager i Sentrumskirken følgende torsdager kl. 16.30:

7.9, 28.9, 19.10, 2.11, 16.11, 30.11. Påmelding her for hver middag senest en dag før middagen skal være!

Familiemiddag er gratis og åpen for alle, om du har barn eller ikke. Kom til ferdig dekka bord og bli kjent med nye folk!

Har du lyst å bidra med matlaging og oppvask en eller flere torsdager, si i fra til Rahel Kapstad på rl865@kirken.no. Vi trenger flere frivillige!

Tilbake