Godkjente lister til kirkevalget 2023


Godkjente lister til kirkevalget for menighetene i Horten kirkelige fellesråd.

 

Borre Menighetsråd, Horten Menighetsråd, Nykirke menighetsråd og Åsgårdstrand menighetsråd

Følgende liste ble godkjent på møte til valgstyret i Borre  menighetsråd 

 1. Roy Nishihara Rasmussen                  1973
 2. Elisabeth Berg                                      1964
 3. Pål Hallvard Jordsmyr                           1958
 4. Linda Aas Hidle                                      1972
 5. Liv Aslesen                                             1947
 6. Laura Kristiansen                                    1980
 7. Hallvard Brodshaug                                1942

 

 

Følgende liste ble godkjent på møte til valgstyret i Horten menighetsråd 

 1. Bente Aaland Eckhoff                     1969
 2. Nell Gaalaas-Hansen                      1961
 3. Wally Elisabeth Sæthern                 1962
 4. Henrik Berg                                       1977
 5. Anne- Cathrine Menes Ulvund      1966
 6. Kristina Elisabeth Vogl Berge         1956
 7. Roy Rasmussen                               1948
 8. Torstein Torstensen                        1957
 9. Berit Gundersen                             1956
 10. Trym Haakon Eggen                    1963

 

Følgende liste ble godkjent på møte til valgstyret i Nykirke menighetsråd 

 1. Kristoffer Myrheim                  1981
 2. Hans Olav Moskvil                  1974

 

Følgende liste ble godkjent på møte til valgstyret i Åsgårdstrand menighetsråd 

 1. Åse Kristine Søvde
 2. Odd Waalengen
 3. Ida Linn Simonsen
 4. Fred Andersen
 5. Eystein Poulsen
 6. Øystein Bredal-Thorsen
Tilbake