Godkjente lister til kirkevalget 2023


Godkjente lister til kirkevalget for menighetene i Horten kirkelige fellesråd.

 

Borre Menighetsråd, Horten Menighetsråd, Nykirke menighetsråd og Åsgårdstrand menighetsråd

Følgende liste ble godkjent på møte til valgstyret i Borre  menighetsråd 

 1. Roy Nishihara Rasmussen                                                                         1973
 2. Elisabeth Berg                                                                                             1964
 3. Pål Hallvard Jordsmyr                                                                                  1958
 4. 2Linda Aas Hidle                                                                                            1972
 5. Liv Aslesen                                                                                                    1947
 6. Estensi Laura Limache Cutimbo (Laura Kristiansen )                                   1980
 7. Hallvard Brodshaug                                                                                       1942

 

 

Følgende liste ble godkjent på møte til valgstyret i Horten menighetsråd 

 1. Bente Aaland Eckhoff                     1969
 2. Nell Gaalaas-Hansen                      1961
 3. Wally Elisabeth Sæthern                 1962
 4. Henrik Berg                                       1977
 5. Anne- Cathrine Menes Ulvund      1966
 6. Kristina Elisabeth Vogl Berge         1956
 7. Roy Rasmussen                               1948
 8. Torstein Torstensen                        1957
 9. Berit Gundersen                             1956
 10. Trym Haakon Eggen                    1963

 

Følgende liste ble godkjent på møte til valgstyret i Nykirke menighetsråd 

 1. Kristoffer Myrheim                  1981
 2. Hans Olav Moskvil                  1974

 

Følgende liste ble godkjent på møte til valgstyret i Åsgårdstrand menighetsråd 

 1. Åse Kristine Søvde
 2. Odd Waalengen
 3. Ida Linn Simonsen
 4. Fred Andersen
 5. Eystein Poulsen
 6. Øystein Bredal-Thorsen
Tilbake