Gudstjenester 19.03.23


 Vel møtt til gudstjenester søndag 19.3 i Borre kirke, Sentrumskirken og Horten kirke

BORRE

Vel møtt til gudstjeneste kl.11.00 med nattverd i Borre kirke. Prest er Nils Øyvind Kjøl, Andreas Nornes er organist og Cato Aas-Hidle er kirketjener. Søndagens offer går til Borre menighetshus

HORTEN

Vel møtt til gudstjeneste kl.11.00 med nattverd i Sentrumskirken. Prest er teologistudent Mia Cecilie Welten,  Eldrid Folkeson er organist og kirketjener er Ranja Askjer. Søndagens offer går til menighetens arbeid. Etter gudstjenesten er det menighetens årsmøte med framlegging av årsrapport og resultat av menighetsundersøkelsen. Det blir kirkekaffe.

Kveldsgudstjeneste kl.19.00 i Horten kirke.Vi markerer midtfaste med rosesøndag på denne kveldsgudstjenesten i Horten kirke. Temaet er "Hvordan gi fasten mer plass i våre moderne liv?". Gudstjenesten ledes av sokneprest Frode Magnar Andersen, diakon Tonje Solaug Folkestad og organist Marianne Søraa. Kirketjener er Kai Langraff. Kollekten går til Kirkens Nødhjelps fasteaksjon.

 

Bildebeskrivelse: rosa rose på grønn bakgrunn

Tilbake