Menighetsundersøkelse


Horten menighetsråd har vedtatt at det skal tas en menighetsundersøkelse i Horten menighet.  Undersøkelsen tas i samarbeid med Naturlig menighetsutvikling i Norge og resultatet vil vise hvordan helsetilstanden til Horten menighet er.  Resultatet blir offentliggjort på hjemmesiden og lagt fram på årsmøte 19. mars i Sentrumskirken.  Det blir i disse dager sendt ut spørreskjema

Vil du lese mer om hva en menighetsundersøkelse er, les her 

 

Bildebeskrivelse.  En prest klør seg i hode , men har ser på en mann som via en stige har gått opp på kirketaket.  Mannen holder i et stort temometer hvor det stor - Kjærlighetskvotient. Temometeret måler temperaturen inne i kirkebygget.

Tilbake