Ledig stilling som kontormedarbeider


Horten kirkelige fellesråd har ledig stilling som kontormedarbeider i 50 % - fast stilling.

Horten kirkelige fellesråd i Horten kommune har 22 faste ansatte. Horten kommune har 27 000 innbyggere og ligger i Nord-Jarlsberg prosti i Vestfold. 

Horten kirkelige fellesråd søker 
Kontormedarbeider 50 % fast stilling
Da vår medarbeider går over til ny stilling, har Horten kirkelige fellesråd ledig 50% stilling som kontormedarbeider ved kirkekontoret i Sentrumskirken i Horten fra 1. januar 2023.

Stillingens formål er: 

Å være en administrativ ressurs for fellesrådets arbeidsområde.
Vi er en liten administrasjon, med mange ulike oppgaver, og den som tilsettes må være åpen for å kunne trå til der det er behov.

Ansvars- og arbeidsområder:

Betjene sentralbordet, post-/journalføring/arkiv, info-tjenester, samt utføre andre sekretær- og serviceoppgaver.
Kirkeverge er nærmest overordnede.
 

Vi søker deg som: 

 • Har erfaring fra kontorarbeid og administrasjon
 • Har interesse og engasjement for å utvikle deg selv og din arbeidsplass
Du som søker er:
 • Vennlig og imøtekommende overfor publikum
 • Må beherske norsk på en god måte, både skriftlig og muntlig
 • Utadvendt og fleksibel, nøyaktig og ansvarsbevisst
 • I stand til å jobbe selvstendig og strukturert
 • God i bruk av data, opplæring vil bli gitt i dataprogrammene vi benytter
 • Er medlem i Den norske kirke

Vi legger stor vekt på samarbeidsevne og personlige egenskaper. 

Vi tilbyr
 • Hyggelig arbeidsmiljø
 • En spennende arbeidsplass med mange ulike oppgaver og møter med mennesker i ulike livssituasjoner
 • Opplæring

Tilsetting skjer på de vilkår som framgår av lover og reglementer og KA- Kirkens Arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffavtaler. 6 mnd. prøvetid.
Pensjonsordning i KLP.
Nærmere opplysning om stillingen fås ved henvendelse til kirkevergen, tlf 969 45 785.

Søknad med kopi av attester/vitnemål stiles til: Horten kirkelige fellesråd, Thoresens gate 3, 3182 Horten.
Søknadsfrist 4.12.2022. Søknad med CV, attester og vitnemål bes levert gjennom webcruiter på  www.webcruiter.no. Stillingen har referansenr. 4585870781.

Tilbake