LysVåken for 11-åringer i Sentrumskirken og gudstjeneste i Horten kirke


26.-27.11 er det overnatting i kirken!

Vi har gleden av å invitere deg sammen med andre som går i 6. klasse til å sove i kirka! Vi skal være i to kirker. Selv om arrangementet heter LysVåken så skal vi sove også, men vi skal være lys våkne ovenfor hverandre og Gud.

Vi starter lørdag 26. nov. kl. 18 i Sentrumskirken, Thoresens gate 3. Det er registrering fra kl. 17.30, programmet starter kl. 18. Det betyr at det er tid til å delta i nissetoget først hvis man ønsker det.

Vi skal leke, bli kjent med hverandre, forberede gudstjeneste, spise pizza og overnatte i kirka.

På søndag spiser vi frokost sammen, pakker tingene våre og deltar på familiegudstjeneste i Horten kirke på Karljohansvern. Vi er ferdige etter gudstjenesten. Familie og venner er velkommen til familiegudstjeneste i Horten kirke 28. november kl. 11.

Arrangementet er åpent for alle 11-åringer i Horten kommune, og er gratis.

Påmelding her innen 23.11!

Vi trenger foreldre til å være nattevakt og kjøre barn fra Sentrumskirken til Horten kirke på søndag kl.0945.

Dette kan man huke av ved påmelding. Takk til alle som kan bidra!

Hilsen ledergjengen v/ sokneprest Frode Magnar Andersen, organist Åse Berg, undervisningsleder Christine Krüger og menighetspedagog Rahel Kapstad

Spørsmål? Ta kontakt med oss på rk@horten.kirken.no

Tilbake