Temperaturen i kirkene justeres ned til 17 grader.


Fra 21. oktober vil temperaturen i alle kirker som driftes av Horten kirkelige fellesråd være 17 grader. 

Dette er gjort i samråd med representantene i Horten kirkelige fellesråd.
Kirken, som resten av samfunnet, er i en alvorlig situasjon, og sterke tiltak er påkrevet.
Det er løpende og god dialog med kommunen, som har ansvar for å bevilge penger til driften av kirkebyggene.
Vi håper og tror at vi med senket temperatur skal unngå ytterligere tiltak, men gjennom vinteren må vi være 
forberedt på å beholde yttertøyet på under gudstjenester, bryllup og begravelser.

Tilbake