Fasteutfordringen 2023


Bruk fastetida til å skape endring! Horten menighet utfordrer deg til å gjøre en innsats for skaperverket.

Fasteutfordringen ønsker å ta på alvor at Bibelen sier at vi er skapt til å være forvaltere av skaperverket.
FN klimapanel forteller at vi så langt har gjort en svært dårlig jobb, og sier: «Klimakrisen blir stadig vanskeligere å håndtere, fordi flere endringer har begynt å skje samtidig. Valgene vi tar det neste tiåret vil bli
avgjørende for om vi lykkes.»

I Horten menighet ønsker vi å ta begge deler på alvor. Vi inviterer deg til å delta i årets fasteutfordring. Faste har en lang tradisjon i kirka og handler dypest sett om å ta bort noe, for å konsentrere seg om noe som er viktig for oss. Fasten starter askeonsdag, 22. februar og varer til påskeaften.


«Nei, dette er fasten jeg har valgt: å løse urettferdige lenker, sprenge båndene i åket, sette undertrykte fri og bryte hvert åk i stykker, å dele ditt brød med sultne og la hjelpeløse og hjemløse komme i hus. Du skal se til den nakne og kle ham, du skal ikke snu ryggen til dine egne.» Jes 58,6-7


Et gjennomgangstema i klimarapporten er hvor skjevt klimaendringer rammer. Fattige mennesker i det globale sør bærer, og vil fortsette å bære, den største byrden. Rike land har stått for mesteparten av utslippene gjennom historien og slipper billigst unna. Det å gjøre noe for klimaet og skaperverket er derfor handling både for fred, rettferdighet og medmenneskelighet.

Gjennom fastetiden i år, utfordrer vi hverandre til å gjøre noe for klimaet og skaperverket vi alle er en del av. Velg din fasteutfordring og vær med på å gjøre en forskjell.

Våre forslag til fasteutfordringer er:

1 Fokus: minske CO2-utslipp. Bruke kollektivtransport der det er mulig, gå eller sykle når avstanden er mindre enn tre kilometer.
2 Fokus: minske CO2-utslipp. Planlegge en klimavennlig (sommer)ferie.
3 Fokus: matvaner og rettferdighet. Spise kjøttfritt på hverdager og gjerne lokalprodusert mat i sesong, kjøpe rettferdige varer der det er mulig.
4 Fokus: Forbruk. Selge 10 ting og gi pengene til fasteaksjonen.
5 Fokus: Forbruk og gjenbruk. Ikke kjøpe nye klær, reparere det jeg har.
6 Fokus: Digital detox. Rydde opp på harddisk/i skyen for å bruke mindre strøm, og bruke mindre tid på telefon/PC.
7 Fokus: Nestekjærlighet. Bli med i frivillig arbeid, eller gjøre noe godt for noen i ditt nærmiljø/familie.

Du kan velge deg en av disse utfordringene, eller lage en selv. I år vil også disse utfordringene prege gudstjenestene i fastetida, med ett fokusområde hver uke. Menigheten vil bli utfordra til å ta gudstjenestens tema og utfordring med seg ut i hverdagen. 

Tilbake