Flygel-aksjon


Vil du bli med å sponse en del eller en tangent i det nye konsertflygelet i Horten kirke? Steinway-flygelet har 88 tangenter og nå kan du sikre deg en tone i ditt navn eller du kan kjøpe et ben, en pedal, notebrettet eller selve lokket!

Vi har startet med å finansiere flygelet, og har på kort tid fått inn litt over 1 million kroner av det totale budsjettet på 2,3 millioner kroner!

Hva innebærer det å sponse en del av flygelet?
* De som sponser en del/tangent er med å sikre finansieringen til flygelet.
* Hver tangent kan sponses for et minimumsbeløp på 20000 kr.
* Man sponser hver sin del eller en spesifikk tangent av flygelets 88 tangenter (For eksempel C4 som er enstrøken C, eller H0 som er laveste H)


 

* Vi lager etter hvert en oversikt med deler/tangenter og navn på sponsorene. Man kan sponse en del/tangent i et annet navn også.
* De som sponser en del/tangent får et takkekort med en fysisk pianotangent.
* De som sponser får også to billetter til åpningskonserten, + forhåndsrett til å kjøpe ekstra billetter.
Hvordan går man fram for å bli sponsor?
* For å bli sponsor må man både fylle ut skjemaet under og sende sponsorbeløpet til konto nr. 2505 02 24255. Beløpet merkes med: «Til flygel i Horten kirke».

* Skjemaet fylles ut av alle som ønsker å sponse. 
* Sponsorbeløpet angitt på flygelet over er minimum for hver del/tangent.
Vi bekrefter at delen(e)/tangenten(e) er sponset når overføringen er registrert på konto og vi har mottatt skjema. Vi sender bekreftelse på e-post med informasjon om tangent, takkekort, og info om åpningskonserten med billetter når dato og solist er satt..
Det er kun 88 tangenter, så bare de 88 første får være del/tangentsponsor.

Vi er takknemlig for alle bidrag til flygelet uansett størrelse. Mindre bidrag kan sendes på Vipps til nr 595997.

Alle gaver over 500 kr kan gi skattefradrag.

SPONSORSKJEMA


 

Tilbake