Utdeling av penger til jul


Horten menighetspleie deler også i år ut midler til jul. Søknad om økonomisk støtte sendes før 1. desember.

HORTEN MENIGHETSPLEIES UTDELING AV PENGER TIL JUL.

Horten Menighetspleie har en lang tradisjon her i Horten. Gjennom mange år har den på ulike måter  utøvd sin diakonale virksomhet. De senere årene har de viktigste oppgavene vært felleskapsbyggende arbeid og kunne gi  hjelp til mennesker som trenger det. 


I forbindelse med jul har menighetspleien i alle år gitt en håndsrekning til de i Horten som av en eller annen grunn er i en vanskelig økonomisk situasjon.  Vi vet at for mange kan julen by på en del økonomiske utfordringer, og at det kan være vanskelig å få pengene til å strekke til. Kanskje spesielt i år med økte utgifter til strøm, mat og drivstoff.


Menighetspleien vil også i år ha en utdeling av penger. De som ønsker å søke om penger, kan sende  en søknad innen 1.desember. Det skal være en kortfattet søknad med navn, adresse og telefonnummer og en begrunnelse for hvorfor man søker om penger.  Pengene vil bli overført direkte til bankkonto, så det må også oppgis et kontonummer  i søknaden.

Søknaden sendes til Horten menighetspleie v/ diakon Tonje Folkestad, enten via mail tf@horten.kirken.no eller ved vanlig post, Sentrumskirken, Thoresensgt 3, 3182 Horten innen 1. desember. Det er ikke mulig å søke etter denne fristen. Pengene utbetales i løpet av desember, og svar på alle søknadene kommer i løpet av uke 49. 
 

Tilbake