Hva er konfirmasjon?


Årlig er det omkring 40.000 konfirmanter i Den norske kirke. Konfirmasjonsforberedelsene foregår som oftest mens de unge går i 9.klasse. Presten eller kateketen leder kirkens konfirmasjonsundervisning som kan omfatte klasseundervisning, gruppesamlinger, leirer og gudstjenester.

Selve konfirmasjonen er en forbønnshandling som ikke forutsetter noen bekjennelse fra konfirmantene side. Ordet "konfirmere" betyr "bekrefte". I Den norske kirke understrekes at det er Gud som bekrefter sine løfter.

Konfirmasjon foregår i de respektive menigheter. Forberedelser starter om høsten, mens selve konfirmasjonshandlingen foregår i menighetenes kirker på våren.

Kontakt undervisningslederen hvis du har spørsmål:

Christine Krüger

Her finner du mer informasjon om konfirmasjon i våre menigheter og liste over konfirmasjonsdatoer de neste årene: https://horten.kirken.no/Barn-og-Ungdom/Konfirmant

Tilbake