Konfirmasjonsdatoer 2021-2025


I Horten avholdes konfirmasjon de to første søndagene i mai. Åsgårdstrand og Skoppum har stort sett konfirmasjon 1. søndag i mai, og Borre og Nykirke 2. søndag i mai. I Løvøy kapell er det konfirmasjon på Kristi Himmelfartsdag. Se lista under for detaljer.

 

2022:

Horten kirke                  Søndag 8.mai kl.11
Horten kirke                  Søndag 15.mai kl.10.30 og 12.30
Løvøy kapell                 Kr.Himmelfartsdag 26.mai kl.11.00 (bare for dem som bor i gamle Falkensten skolekrets eller er døpt i kapellet)

Skoppum arbeidskirke søndag 8. mai kl. 11

Åsgårdstrand kirke søndag 8. mai kl. 11


Borre kirke søndag 15. mai kl. 1030 og 12.30

Nykirke kirke søndag 15. mai kl. 11

 

2023:

Horten kirke                  Søndag 7.mai kl.10.30 og 12.30 
Horten kirke                  Søndag 14.mai kl.10.30 og 12.30
Løvøy kapell                 Kr.Himmelfartsdag 18.mai kl.11.00 (bare for dem som bor i gamle Falkensten skolekrets eller er døpt i kapellet)

Skoppum og Åsgårdstrand kirker søndag 7. mai kl. 1030 og 12.30 (avhengig av gruppestørrelsen)
Borre og Nykirke kirker søndag 14. mai kl. 1030 og 12.30 (avhengig av gruppestørrelsen)

 

2024: 

NB: Datoene fra 2024 kan endres, da vi vurderer å gå over til høstkonfirmasjon. Dette skal opp i alle menighetsråd før det vedtas, bestemmes i løpet av 2022.

Horten: 5. mai og 12. mai 
Løvøy kapell: 9. mai (Kr. Himmelfartsdag. Bare for dem som bor i gamle Falkensten skolekrets eller er døpt i kapellet).

Skoppum og Åsgårdstrand: 5. mai
Borre og Nykirke: 12. mai

 

2025:

Horten: 4. mai og 11. mai
Løvøy kapell: 29. mai (Kr. Himmelfartsdag. Bare for dem som bor i gamle Falkensten skolekrets eller er døpt i kapellet). 

Skoppum og Åsgårdstrand: 4. mai
Borre og Nykirke: 11. mai

Tilbake