Bryllup


Bryllup er en kjærlighetsfest. To mennesker lover å elske og ære hverandre, og å holde sammen i gode og vonde dager resten av livet.

Ekteskapsinngåelse eller vigsel er en offentlig handling og kan skje borgerlig eller kirkelig. I vitners nærvær gir ekteparet hverandre løfte om at de vil leve sammen resten av livet. Brudeparet kan være unge eller godt voksne, kvinne og mann, eller to av samme kjønn. Den norske kirke tilbyr kirkelig vigsel, eller forbønn for borgerlig inngått ekteskap, til alle par som ønsker det.

     

I våre kirker har vi mulighet for vielser fredager kl. 16 eller lørdager kl. 12.30, 14.00 eller 15.30. Brudeparet har vigselssamtale med presten et par uker før vielsen. Musikkønsker kan diskuteres med organisten. 

Vigsel i kirka er gratis for de som er medlemmer i Den norske kirke (en eller begge i brudeparet må være medlem) og er folkeregisterregistrert i Horten kommune. For par som ikke har bostedsadresse i Horten kommer det leie av kirke 

Takster 2024:
Leie av kirke og organist:
1) Leie av kirke inkludert kirketjener, kr 3 800,-
2) Avlønning av organist, kr. 2200,-

Prisene justeres årlig.

 Er dere ikke medlemmer i Den norske kirke, men ønsker å gifte dere i kirka betaler dere samme pris som for utenbys vigsel. For de som ikke er bosatt i Horten eller Holmestrand kommuner kommer det et tillegg for prest på ca. 3500 kr.
 

 

Send forespørsel om vigsel her

 

Du kan også ta kontakt med menighetskontoret på telefon 33 52 91 00 eller post.horten@kirken.no

 


MER INFORMASJON

Informasjonsbrosjyre om musikk ved bryllup

Mer informasjon om bryllup fra kirken.no

Informasjon fra Skattetaten (div. papirer som skal fylles ut finner du her)

Vigselsliturgien

 

Tilbake