Gravferd


Gravferd – avskjed med livet

Det er stille i kirkerommet. Alle blikk er rettet mot kista som er vakkert pynta, men likevel så naken. Buketter og kranser bærer sterke følelser fra de sørgende: Takk for alt. Umistelig. På gjensyn.

Alt har sin tid – også døden. De fleste knytter sterke, men ofte ulike følelser til møtet med døden. Likevel vil mange ha ønske om å ta avskjed og til å ta fram minner enten for å gjøre eget liv rikere – eller å avslutte en historie.

Gravferd betyr mye for en reell følelsesmessig avskjed med den døde. Sammen med båreandakten og eventuelt det å stelle den døde, kan gravferden gi sørgetiden en god start. Gravferden kan gi sorgen en retning som i sin tid og på en individuell måte omdanner sorgen til en ressurs i livet til den enkelte. Minneord, kransepålegging, lystenning, skriftlesning og bønner gir de som er med anledning til å markere gravferden som en viktig hendelse i familien og vennekretsen.

Kirkelig gravferd er en gudstjenestelig handling som består av lesning fra bibelen, bønn og en kort tale. Jordpåkastelsen foretas vanligvis inne ved bisettelser og ute ved graven ved begravelser.

Et begravelsesbyrå kan ta seg av mye av det praktiske rundt en gravferd. Pårørende blir anbefalt å ta seg litt tid til å kjenne på og snakke om hvilke deler av forberedelsene en ønsker å gjøre selv. Her kan kirkelige ansatte være gode samtalepartnere.

Gravferd skal etter Gravferdsloven normalt finne sted innen 10 dager etter dødsfallet. Når et menneske dør uten noen pårørende i sin nærhet, underretter politiet eller presten de pårørende så snart som mulig.

Les eventuelt mer på kirken.no om å planlegge gravferd.

I Horten, som i de aller fleste kommunene i landet, er det kirkelig fellesråd som forvalter gravplassene på vegne av kommunen. Ta derfor kontakt med Horten kirkelige fellesråd hvis du har spørsmål relatert til gravplassene i Horten. Regler for gravlegging på gravplassene er helt like for alle, uansett tros- og livssynsmessig ståsted. På gravplassene i Horten og i Norge forøvrig har dermed alle like rettigheter og plikter.


Leter du etter et gravsted? Følg linken for å søke etter gravsteder i Horten

Tilbake