Småbarnssang


Sangaktivitet for barn 1-3 år.

Småbarnsang
Sangaktivitet for barn 1-3 år sammen med en forelder eller en annen voksen. På småbarnsang lærer barna rim og regler og vi synger kristne og verdslige barnesanger. Vi bruker forskjellige rytmeinstrumenter og det er bevegelsessanger og dans. Vi spiser enkel kveldsmat sammen etter sangen. Småbarnssang er et gratis og er en del av menighetenes trosopplæringstilbud. Sangen er åpen for alle, man må ikke være døpt/medlem i kirken for å delta.


Baby- og småbarnssang er ikke kor eller prestasjon. Vi synger med den stemmen vi har og for barna er det det aller beste! Det trengs ingen forkunnskaper innen musikk eller sang for å delta, her er det plass til alle! Småbarnsang er åpent for alle som ønsker å være med, man må ikke være medlem i Den norske kirke.
Velkommen! Kontaktperson for småbarnssang er Tonje Folkestad, tf@horten.kirken.no


Småbarnsang:
Vi møtes i Sentrumskirken, Thoresens gate 3, på onsdager kl. 17:30. Det er en halvtimes sangstund med både kristne og verdslige barnesanger, rim, regler, dans og rytmeinstrumenter. Etter sangen spiser vi enkel kveldsmat sammen. Småbarnssangen ledes av menighetspedagog Tonje Folkestad.

Oppstart i høst blir 31. august. Det er ikke småbarnsang i uke 41 og 42. Siste gang før jul er 7. desember.

 

Spørsmål kan rettes til Tonje Folkestad på e-post til tf@horten.kirken.no 


 

 

 

 

Tilbake