Misjonsforeninger i Borre/Skoppum


Skoppum og Borre misjonssamband
Vi ønsker alle hjertelig velkomne til samlingene våre.

Kontaktperson: Reidun Svendsen, Reirveien 3, 3185 Skoppum
Tlf: 33 07 00 58

Normisjon Skoppum
Velkommen til å bli med på samlingene i Skoppum arbeidskirke.

Tilbake