Våre gravplasserHer finner du informasjon om våre tjenester på gravplassene:

Informasjon om avvikling av gravstellavtaler.

Vi vil informere om at Horten kirkelige fellesråd har vedtatt å avvikle ordningen med å tilby gravstell fra og med 2024.
Av den grunn blir det derfor ikke anledning til å forlenge avtalen som går ut i 2023. Alle avtalte tjenester i 2023 blir selvsagt utført, siste tjeneste er krans til jul for de som har betalt for det.

Ønsker du å bestille stell av gravstedet for 2024 og videre fremover, er dette to seriøse firmaer som tilbyr stell på våre gravplasser, og vi er trygge på at begge vil gi et faglig godt tilbud til de som velger å bruke disse.

De som har hatt avtale om stell får informasjon om dette i et eget brev.

Det er flere av dere som har bestilt våre tjenester i mange år, og mange nye har kommet til siste par år.
Vi som jobber med gravplassene i Horten kommune vil takke for oppdraget vi har hatt, og håper dere vil bli fornøyde om dere velger noen av de anbefalte leverandørene.

Vi leverer fortsatt disse tjenestene, med priser for 2024:
Kr.   937.- Oppretting av støtter og kantstein.
Kr.   950.- Destruering av støtte etter opphør av feste.
Kr. 2050.- Selvvanningskasse og montering.
Kr. 1100.- Selvvanningskasse. (Fester montere selv kassen)

Øvrige priser:
Kr. 5000.- Egenandel kremasjon
Kr. 1000.- Forhåndsmusikk ved begravelser/bisettelse
Kr. 1900.- Forsangere ved begravelser/bisettelser

Priser når avdøde ikke var bosatt i Horten kommune:
Kr. 5200.- Graving og tilsåing av gravsted
Kr. 1500.- Bruk av kapell/kirke
Kr. 1900.- Organist
Kr. 2100.- Nedsetting av urne

Festeavgift 2024:
Kr.   403.- Enkelt gravsted, pr år
Kr.   806.- Dobbelt gravsted, pr år

 

Horten gravlund:
Besøksadresse: Bekkegata 10, 3181 Horten
Området som Horten gravlund og kapell ligger på tilhørte forsvaret som sto for driften av gravlunden frem til 1955. Selve gravlunden ble anlagt ca. 100 år tidligere, og tilhørte Borre prestegjeld til Horten ble eget prestegjeld i 1865.
Kapellet på Horten gravlund ble oppført i 1939/40, og er tegnet av arkitekt Carl Berner fra Oslo. Kapellets langvegger og frontvegg er dekorert med heldekkende malerier utført av Per Vigeland. Kapellet ble renovert i 2003. Les mer.

 

Borre gravlund:
Gravlunden ligger "rundt" Borre kirke som er en middelalderkirke. Her har det blitt gravlagt folk langt tilbake i historien. 
Gravlunden ble i sin tid utvidet med en forlengelse mot prestegården. I 1989 fikk kommunen godkjent regulering av 33,7 da. på vestsiden av veien ned til Steinbrygga. Opparbeidelsen av dette området har vært planlagt utført i tre trinn, hvorav to trinn er opparbeidet i 2002. 


Nykirke gravlund: 
Gravlunden ligger i tilknytning til kirken, og har vært utvidet noe opp gjennom tidene uten at vi eksakt kan angi årstallet for utvidelsene.


 
Arbeidstid: 07.30 - 15.00
Spørsmål vedrørende gravstell, feste av grav el. - ta kontakt:
Telefon:  33 52 91 04
 
 
Tilbake