Våre gravplasser 

Her finner du informasjon om våre tjenester på gravplassene:

Priser og tjenester.
Stell og planter.

 

 

Horten gravlund:
Besøksadresse: Bekkegata 10, 3181 Horten
Området som Horten gravlund og kapell ligger på tilhørte forsvaret som sto for driften av gravlunden frem til 1955. Selve gravlunden ble anlagt ca. 100 år tidligere, og tilhørte Borre prestegjeld til Horten ble eget prestegjeld i 1865.
Kapellet på Horten gravlund ble oppført i 1939/40, og er tegnet av arkitekt Carl Berner fra Oslo. Kapellets langvegger og frontvegg er dekorert med heldekkende malerier utført av Per Vigeland. Kapellet ble renovert i 2003. Les mer.

 

Borre gravlund:
Gravlunden ligger "rundt" Borre kirke som er en middelalderkirke. Her har det blitt gravlagt folk langt tilbake i historien. 
Gravlunden ble i sin tid utvidet med en forlengelse mot prestegården. I 1989 fikk kommunen godkjent regulering av 33,7 da. på vestsiden av veien ned til Steinbrygga. Opparbeidelsen av dette området har vært planlagt utført i tre trinn, hvorav to trinn er opparbeidet i 2002. 


Nykirke gravlund: 
Gravlunden ligger i tilknytning til kirken, og har vært utvidet noe opp gjennom tidene uten at vi eksakt kan angi årstallet for utvidelsene.


 
Arbeidstid: 07.30 - 15.00
Spørsmål vedrørende gravstell, feste av grav el. - ta kontakt:
Telefon:  33 52 91 04
 
 
Tilbake