Timeliste


Her finner du timelister som skal brukes av ansatte i fellesrådet

Her finner du timelister som skal brukes av ansatte i fellesrådet: Timeliste
Denne er i pdf format. Du må printe den ut, fylle ut for hånd, signere og levere den til kirkekontoret. Den kan leveres enten ved fremmøte, eller sendes i posten, eller du kan skanne den signerte timelisten og sende den på
 epost til kirkekontoret. Frist for innlevering er den 5. i hver måned.

Syns du det er vanskelig å fylle ut timelisten, eller lurer du på noe. Klikk på timelisteinfo, og du får opp et eksempel med forklaringer. Sjekk dette før du eventuelt ringer kirkevergens kontor.

Tillegg i følge HTA er:
Kveld-/ nattillegg 28,- pr. time
Lørdags-/ søndagstillegg 53,- kr. pr. time
Helligdagstillegg: 133% i tillegg til ordinær timelønn.

 
Tilbake