Kjøregodtgjørelse og reiseregning


Viktige dokumenter du må bruke ved kjøregodtgjørelse

 

Innen den 20. i hver måned skal alle ansatte levere inn kjørebok og reiseregningsskjema. Skjemaene finner du her.
Først laster du ned skjemaet under (excel-fil) til din lokale pc (bare klikk på lenken). Så fyller du ut din kjøring. Dette er din kjørebok.

Digital kjørebok for Horten kirkelige fellesråd (husk signering)

Reiseregning (husk signering)
Denne skal kun brukes til kvitteringer for reiser, ikke km godtgjørelse:

Skjemaer leveres enten personlig til kirkevergens kontor i Horten, sendes med post til Horten kirkelige fellesråd, Thoresens gt. 3, 3182 Horten, eller sendes inn skannet til post.horten@kirken.no
 

Følgende satser er gjeldende (oppdatert pr. 26.3.2019):

 

Bruk av egen bil
Kilometergodtgjørelse: kr 4,03 per km
El-bil har samme sats
Skattefri sats kr 3.50 og kr 0.53 er skattepliktig del.
Bruk av tilhenger eller utstyr/bagasje i bilen (over 150 kg): kr 1,00 per km
Passasjertillegg: kr.1,00 pr. passasjer per km

 


 

Tilbake