Egenmeldt fravær ved egen sykdom eller sykdom hos barn


Egenmeldt sykefravær
Her finner du skjemaer og regler for egenmeldt fravær pga egen eller barns sykdom

Når man er syk og ikke kan komme på jobb plikter alle ansatte å ta telefonisk kontakt med kirkevergens kontor, tlf. 3352 9100 og melde i fra så raskt som mulig. Greier man det ikke på morgenen, må man gjøre det før arbeidsdagen er over. Den som er syk skal også melde i fra om hvor lenge fraværet antas å være.
Det er regler for egenmeldt fravær og du finner de her: REGLER

Ønsker du å printe ut egenmeldingsskjemaet og fylle det ut for hånd? KLIKK HER for korrekt skjema.

Ønsker du å fylle ut skjemaet i Word? Da kan du KLIKKE HER for korrekt skjema. For å få dette til må du ha Word installert på din datamaskin. Er du pålogger Kirkedata? Da er det ikke noe problem å få opp Word-filen.

Utdrag fra reglene om egenmeldt fravær ved sykdom (Klikke på lenken Regler for merinformasjon):
Egenmelding ved egen sykdom

-  Egenmelding kan benyttes opptil 3 kalenderdager sammenhengende regnet fra og med første hele fraværsdag. 4 egenmeldinger pr. 12 måneder.
- Fra den 4. dagen, må arbeidstakeren skaffe sykmelding fra lege ved fortsatt sykdom.

- 
Egenmelding kan ikke benyttes under ferie.

Egenmelding ved barn/barnepassers sykdom

-
Arbeidstakeren har rett til omsorgspermisjon i inntil 10 arbeidsdager per kalenderår ved sykt barn/barnepasser. Ved 3 barn eller flere, utvides retten til 15 kalenderdager. Retten gjelder ut det året barnet fyller 12 år.
-
Egenmelding kan kun benyttes for inntil 3 kalenderdager i hvert sykdomstilfelle. Det samme gjelder for de som har rett til utvidede stønadsdager.
Tilbake