Nykirke menighetsråd 2019-2023


Menighetsrådet har denne sammensetningen:

Øyvind Lohne (leder)  Send e-post

Anne Kjær Moskvil (nestleder)

Hilde Wold

Hans Olav Moskvil

Elin Kåsin Moskvil (vara)

Stina Frøvoll Torgauten, sokneprest

 

Tilbake