Nykirke menighetsråd 2019-2023


Menighetsrådet har denne sammensetningen:

Øyvind Lohne (leder)  Send e-post

Hans Olav Moskvil (nestleder)

Hilde Wold

Elin Kåsin Moskvil 

Johan Vilhelm Eltvik, fungerende sokneprest

 

Tilbake