Givertjeneste for Borre menighetshus


Det er startet en givertjeneste for Borre menighetshus. Ny brosjyre er laget. Mer informasjon her.
Borre menighet er avhengig av gaver for å dekke utgiftene til menighetshuset.

Det er mulig å få skattefradrag for alle gaver over kr. 500,- pr. år, hvis du registrerer deg som giver. Du finner mer informasjon om dette i brosjyren.

Tilbake