Borre menighetsråd 2019-2023


Borre menighetsråd har denne sammensetningen:

 

Roy Helge Rasmussen (leder) Send e-post

Pål Hallvard Jordsmyr (nestleder)

Edel Nymo Aksnes

Liv Solveig Aslesen

Hallvard Brodshaug 

Svein Skjæveland 

Laura L. Kristensen (vara)

Arne Book (vara)

Eli Sofie Framvik (vara)

Carl-Ove Fæster (sokneprest)

 

 
Tilbake