Ledig stilling som kirkeverge


Vi har ledig 100% stilling som kirkeverge

 

Horten kirkelige fellesråd består av fire sokn i Horten kommune: Borre, Horten, Nykirke og Åsgårdstrand, med til sammen 27 500 innbyggere. Horten ligger i Nord-Jarlsberg prosti i Vestfold. Kommunen ligger på historisk grunn, vakkert beliggende ved Oslofjorden. Vi søker nå etter en kirkeverge. Kirkevergen leder organisasjonen og har også en sentral rolle i utviklingen av folkekirken i Horten. 

Vi søker en leder som kan bidra til å lede fellesrådets strategi og utviklingsarbeid og ta ansvar for kirkens administrasjon og økonomi med investeringer, drift og vedlikehold av kirkens eiendommer. Kirkevergen vil være en synlig representant for fellesrådet og skal bidra til kontakt og dialog med både politiske og administrative offentlige myndigheter. 

Den norske kirke i Horten forvalter en rik kulturarv, som blant annet består av sju kirkebygg hvorav tre middelalderkirker, som er viktige kulturbygg i kommunen. Forvaltningen omfatter også ansvar for tre gravplasser og kirkens øvrige bygningsmasse. 

Fellesrådet ivaretar administrative og økonomiske oppgaver for Den norske kirkes menigheter i Horten og er arbeidsgiver for 22 ansatte og har et budsjett på ca. 20 mill. Sentrale funksjoner inngår i kirkevergen sin ledergruppe, og administrasjonen har kontor i Horten sentrum. 

Søknadsfrist er 29. mai. Mer informasjon om stillingen og søknad finner du på WEBCRUITER

Tilbake