Trenger du noen å snakke med?


Prester og diakon har ledig tid til samtale

 

Selv om vi har redusert aktivitet i kirkene våre om dagen er alle ansatte på jobb, og prester og diakon har mulighet for samtaler. Enten på kontoret/i kirkene, over telefon eller kanskje ute i naturen?

Anne Karine Jordsmyr, diakon: 922 66 098

Carl-Ove Fæster, sokneprest i Borre: 415 74 528

Frode Magnar Andersen, sokneprest i Horten: 485 00 568

Harald Bryne, prost: 990 22 267

Lise Horn, prest: 971 50 128

Stina Frøvoll Torgauten, sokneprest i Nykirke og Åsgårdstrand: 969 45 773

Tilbake