Den gode samtalen


Samtale og kveldsmat i Åsgårdstrand kirke 10. august

ÅSGÅRDSTRAND MENIGHETSRÅD INVITERER TIL KVELDSMÅLTID MED «DEN GODE SAMTALEN»
ONSDAG 8. JUNI KL. 1930-2100 I ÅSGÅRDSTRAND KIRKE OG KULTURSENTER
 
Det å samles om et enkelt måltid har i alle tider vært en anledning til «Den gode Samtalen» mellom mennesker. Denne muligheten til å snakke sammen om et aktuelt tema inviterer vi til. Sammen inntar vi et enkelt kveldsmåltid under samtalen. Arrangementet retter seg mot søkende, undrende, lengtende og interesserte mennesker også utenfor menigheten. Fri adgang.

 

DAGENS TEMA: «Den skjulte Kirke»

Kveldens innleder er Øystein Halling

De første tre årene av prestetjenesten var han i Norge, før tjeneste som Sjømannsprest 16 år i New Orleans, New York, København og i Sør-Øst Asia. De siste 20 årene av prestetjenesten var har prost i Hamar bispedømme.

Han sier: Jeg har gjennom min tjeneste erfart at mange mennesker har hatt et forhold til tro, men den er ofte skjult som følge av ytre forhold. Det er ikke lett å sette ord på dette. Heller ikke lett bare å møte opp i kirken.

Det er en utfordring for kirken å møte «den skjulte kirke». Gi folk frimodighet til å definere seg innenfor det kristne fellesskap.

Tilbake