Den gode samtalen


Samtale og kveldsmat i Åsgårdstrand kirke 21. oktober

 

ÅSGÅRDSTRAND MENIGHETSRÅD INVITERER TIL KVELDSMÅLTID MED «DEN GODE SAMTALEN»
ONSDAG 21. OKTOBER KL. 1930-2100 I ÅSGÅRDSTRAND KIRKE OG KULTURSENTER

Vår visjon er at «Åsgårdstrand menighet skal være et møtested for alle, der den enkelte kjenner seg hjemme og utfordres til tro, engasjement og tjeneste. Våre verdier er at vi skal være: Inkluderende, Livsnær, Trygg og Brobyggende.


Det å kunne samles til et enkelt måltid har i alle tider vært en anledning til «Den gode Samtalen» mellom mennesker. Denne muligheten til å snakke sammen inviterer vi til. Etter en innledning SNAKKER vi sammen om det vi tenker på i forbindelse med innledningen. Arrangementet retter seg mot søkende, undrende, lengtende og interesserte mennesker også utenfor menigheten. Fri adgang.

DAGENS TEMA: 
«INKLUDERING, ELLER MANGEL PÅ SLIK?» 
Innledningen er ved Øystein Bredal-Thorsen, 65 år, bosatt i Åsgårdstrand i 20 år, gift med Vibeke, bestefar og stolt pappa. Han er tidligere medlem av Menighetsrådet. Øystein har, i forbindelse med dette møtet, gjort seg noen tanker om en av de fire verdier vi ønsker å fremme i Åsgårdstrand Menighet - inkludering.
«Inkludering, eller mangel på slik?» er altså emnet for kveldens samtale. Hva er inkludering i praksis? Klarer vi å være inkluderende her hos oss? Hvem ønsker vi å inkludere? Hva kan vi gjøre bedre for å få flere til å føle seg inkludert? Dette er sentrale elementer i Øysteins innledning, og helt sikkert tanker som kommer til å engasjere oss.   

Etter innledningen samtaler vi om emnet, og så avslutter vi kvelden med et hyggelig kveldsmåltid sammen for dem som ønsker det.

VELKOMMEN TIL EN HYGGELIG OG HELT SIKKERT GIVENDE KVELD MED DEN GODE SAMTALEN OG ET ENKELT AFTENSMÅLTID I ÅSGÅRDSTRAND KIRKE OG KULTURSENTER.
 

Tilbake