Hvor er Gud?


Andakt skrevet av Lise Horn, prest i Horten.

 

Så sier han som er høy og opphøyd,

          han som troner evig,

          Den hellige er hans navn:

          I det høye og hellige bor jeg

          og hos den som er knust og nedbøyd i ånden.

          Jeg vil gi ånden liv hos dem som er bøyd ned,

          gi hjertet liv hos dem som er knust.

Jesaja 57,15

 

Kjære menighet! Nåde være med dere, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus.

Alle våre kirker er stengt inntil videre. Kirken er å finne på digitale plattformer. Men mange av oss opplever kirkebygget og kirkerommet som det vesentlige i vår trospraksis- når vi trer inn i Guds hellige hus, da kjenner vi det hellige nærværet. Da er det krevende tider når kirkene er stengt.

Jeg saver kirkerommet, jeg savner folkene der og på en måte savner jeg også Gud. Hvor blir Gud av disse dagene, når jeg ikke kan møte dere til normal gudstjenestefeiring i kirken?

Men heldigvis har jeg lært at Gud ikke bare er i kirken. Gud er overalt, og han er hos deg og meg. Profeten Jesaja setter ord på det jeg tenker: I det høye og hellige bor Gud. Det høye og hellige er både kirken og himmelen, tenker jeg. Det som er annerledes enn det hverdagslige, - helligdommen, himmelen. Men Gud bor ikke bare der, men også hos den som er knust og nedbøyd i ånden.

Denne perioden da både kirkene og mye annet har vært stengt, og vi har måttet holde avstand til hverandre, har vært krevende for meg og mange med meg. Andre ganger i livet har det passet enda bedre å si som profeten – jeg har vært knust og nedbøyd i ånden. Jeg jobber med å godta at livet er sånn; det er mørkt og det er lyst, det er godt og det er vondt, det er glede og det er smerte.

Da gir det tørst å vite at Gud er nær. Ja, Gud bor hos den som er knust og nedbøyd. Han er ikke fjern og langt unna. Han er ikke bare å finne i helligdommen. Han er nær alle.

Allikevel kan Gud føles langt borte. Jeg merker ingenting, merker ikke at Gud bor i meg. Men jeg velger fortatt å holde meg til dette: Gud er hellig og Gud er nær hos hver enkelt. Dermed kan vi holde ut også denne tida, selv om vi savner å være sammen i kirken, og selv om vi nesten ikke kan vente til vi møtes igjen. I dag er Gud nær deg der du er. Amen.

Tilbake