Salmetelefonen er åpen


Kantor i Borre og Åsgårdstrand, Eli Rudland Næss, har åpnet salmetelefon

 

Det er mange som savner salmesangen nå, og det har kantor Eli Rudland Næss gjort noe med!

"Vi kan ikke samles i kirken og synge salmer i denne koronatida. Men du kan ringe meg på tlf 93082121, mellom kl 17 og 19 så kan vi synge din salme sammen på telefon - eller jeg kan synge for deg." 

Tilbake