Vår i koronatid


En andakt skrevet av sokneprest i Borre, Carl-Ove Fæster

 

Det er rare og spesielle dager vi opplever nå. Når det før har vært kriser i vårt land: krig, ulykker og død, og nasjonale katastrofer, så  har kirkene vært åpne. Folk har i hopetall vandret til kirkene og samlet seg til bønn og lystenning. Nå er kirkene våre stengt, bortsett fra at vi har begravelser med begrenset tilstedeværelse, dåp og bryllup. 

Fredag 20 mars var det vårjevndøgn og sist søndag stilt vi klokken til sommertid.  Da er natt og dag like lange. Det betyr at vår og sommer ønskes velkommen.

Våren handler om at livet er sterkere enn døden, at det som døde i høst våkner til liv. Det kommer så vakkert frem i vårsalmen av Elias Blix «No livnar det i lundar». 

Det er vel fagre stundar når våren kjem her nord 
og atter som eit under. Nytt liv av daude gror. 

Det er snart påske. Påsken og våren handler om det samme. Det handler om at livet er sterkere enn døden, At livet vant, dets navn er Jesus.  Derfor synger vi ved påsketider: «Deg være ære, Herre over dødens makt»

Håpet er viktig , midt i en tid  som er vanskelig og vond og hvor mange kjenner på frykt og uro. Håpet må vi aldri gi opp. Håpet om bedre dager og en fremtid. 

«Så lenge det er liv, er det håp.»  Vi kjenner uttrykket. For noen, et lettvint overflatisk utsagn. For andre, dyp livsvisdom. Kilde til utholdenhet for letemannskapet. Inspirasjon for leger som kjemper for pasientens liv. Ved sykesengen klynger vi oss til håpet. Når håpet er ute, har livet tapt. Håpet er på mange måter viktigere enn livet. 


På skapelsens første dag skilte Gud mørket fra lyset. På den første dag i uken skilte Jesus døden fra livet. Skilte døden fra livet og fortsatte den evige skapergjerning. Jesu oppstandelse har bestemt hvordan vi teller ukens dager. Det gir mening til bønnen: «Lær oss å telle våre dager, så vi kan få visdom i hjertet.»  Lær oss å sette det hellige først.

«Så lenge det er liv er det håp.»  Uttrykket får en dypere mening ved Jesu oppstandelse. Det er håp fordi Jesus lever i dag. Hans oppstandelse skjedde da både livet og håpet var ute. Uten oppstandelsen ville det ikke vært noen kristen livstolkning. Heller ingen kristen kirke. 

Derfor sier Jesus disse ord, som ofte lyder ved gravkanten:
”Jeg er oppstandelsen og livet,
 hver den som tror på meg skal leve om han enn dør.”

Den dagen da en har gitt opp håpet, har livet tapt. Han går med oss i vår sårbarhet. La oss be om Guds velsignelse:

Gud velsigne Himmelen over deg, jorden under deg, guds bilde dypt inne i deg, og dagen og natten foran deg. I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Amen  
 

Tilbake