Gudstjenester 16. februar


Gudstjenester i Sentrumskirken og Nykirke kirke på fastelavnssøndag

 

Søndag 23. februar er Fastelavnssøndag og prekenteksten er henta fra Joh 17, 20-26

HORTEN

Søndag formiddag kl. 11 blir det familiegudstjeneste med karneval i Sentrumskirken. Familier har vært med på å forberede gudstjeneste og kirkekaffe med ulike aktiviteter i kirka lørdag, og det vil sette sitt preg på kirkerommet. Gudstjenesten ledes av prest Lise Horn og kantor Åse Igland Berg. Søndagens kollekt går til Himalpartner. Det serveres kirkekaffe etter gudstjenesten.

 

NYKIRKE

I Nykirke kirke blir det gudstjeneste med dåp og nattverd søndag formiddag kl. 11. Ett barn bæres til dåp. Gudstjenesten ledes av sokneprest Carl-Ove Fæster og organist er Eldrid Folkeson. Søndagens kollekt går til Det Norske Bibelselskap. Det serveres kirkekaffe i kirkestua etter gudstjenesten.

Tilbake