Gudstjenester 15. mars


Gudstjenester i Sentrumskirken, Skoppum arbeidskirke og Åsgårdstrand kirke

 

Søndag 15. mars er 3. søndag i fastetiden og prekenteksten er henta fra Luk 11, 14-28

HORTEN

Søndag formiddag kl. 11 blir det gudstjeneste med nattverd i Sentrumskirken. Gudstjenesten ledes av sokneprest Frode Magnar Andersen og kantor Åse Igland Berg. Konfirmanter deltar som ministranter. Søndagens kollekt går til Kirkens Bymisjon Vestfold. 

 

SKOPPUM OG ÅSGÅRDSTRAND

I Skoppum arbeidskirke blir det gudstjeneste med nattverd søndag formiddag kl. 11. Gudstjenesten ledes av sokneprest Carl-Ove Fæster, Roald Bjaanes er organist. Søndagens kollekt går til Wycliffe. 

Det blir gudstjeneste med nattverd i Åsgårdstrand kirke søndag formiddag kl. 11. Gudstjenesten ledes av sokneprest Stina Frøvoll Torgauten, som har sin første gudstjeneste i Åsgårdstrand kirke denne søndagen. Kantor Eli Rudland Næss sitter ved orgelet. Det blir søndagsskole under gudstjenesten. Søndagens kollekt går til menighetens misjonsprosjekt. 

Tilbake