Musikk og diakoni

Enter Title

Hva er «Musikk og diakoni»?

Dette er et nytt, 3-årig prosjekt med fokus på bruk av musikk i diakonalt arbeid i Horten menighet.

Tiltaket skal være rettet mot personer med demens og mennesker med spesielle behov, men også nyskapning ved andre diakonale tiltak. Et mål er at prosjektet skal være noe mer enn å spille til allsang og andakter på sykehjem. Ideen og ønsket er i enda større grad bruk av sang og musikk når det gjelder kirkens tjeneste overfor personer med demens og mennesker med spesielle behov.

Det skal være nyskapende ved å bruke musikk som kommunikasjon. Aktuelle grupper kan være «Venneklubben» og mennesker med demens på dagaktivitetssenter og sykehjem.

                   

 

 

 Målet for prosjektet er å stimulere til økt livskvalitet og gi gode opplevelser.

Prosjektet «Musikk og Diakoni» vil være et samarbeid mellom Horten Kommune og Horten kirkelige fellesråd. Diakonen har i alle år hatt et godt samarbeid med Horten kommune. Dette gjenspeiler seg blant annet i diakonens tjeneste ved Indre havn sykehjem og de ulike dagsenter for personer med demens.

I denne tjenesten er møte med det enkelte menneske viktig. Like viktig er det å legge til rette for at de som er avhengig av pleie- og omsorgstjenester får ivaretatt sine muligheter til egen tros- og livssynsutøvelse, slik skrivet fra Helse- og omsorgsdepartementet i 2009 understreker.

Prosjektet «Musikk og diakoni» vil gi nye og større muligheter til å videreføre dette samarbeidet.

                    https://media.snl.no/system/images/5145/standard_horten.png