19.03.2018: Gal 4,1-7

1 La meg forklare dette. Så lenge en arving er umyndig, står han likt med en slave, enda han eier alt. ...


Kilde: www.bibel.no