Horten kirke Sentrumskirken LøvøykapelletBorre kirke  Skoppum kirke Åsgårdstrand kirke Nykirke kirke
 Horten menighet Borre og Skoppum menighetÅsgårdstrand menighet Nykirke menighet