Nytt fra kirkekontoret

Adresse til byggene våre
Åpningstider for sentralbordet

Sentralbordet er åpent mandag - fredag kl 09 - 15.

Se direktenummer til de ansatte nedenfor.

Les mer...

Horten kirkelige fellesråd

Horten kirkelige fellesråd består av 4 sokn : Borre, Horten, Nykirke og Åsgårdstrand. 

Les mer...

Oversikt over alle ansatte

Aasrum, Solfrid Omland

Konsulent
 33529105
 95841100
 Send e-post

Amundsen, Ulf

Kirketjener
 45202549

Andersen, Frode Magnar

Sokneprest
 33529118
 40550963
 Send e-post

Berg, Åse Igland

Kantor
 33529108
 99586905
 Send e-post

Bexrud, Bjørn

Driftsleder
 +4795709904
 Send e-post

Bryne, Harald

Prost
 33529117
 99022267
 Send e-post

Dolonen, Tommy

Drift
 92045116
 Send e-post

Folkestad, Tonje Solaug

Konsulent
 33529106
 46664149
 Send e-post

Fæster, Carl-Ove

Sokneprest
 33529121
 41574528
 Send e-post

Hidle, Cato Aas

Kirketjener-Borre
 40852798
 Send e-post

Hidle, Linda Aas

Kirketjener
 48128089
 Send e-post

Horn, Lise

Kapellan
 33529119
 97150128
 Send e-post

Hovland, Nils Magnus

Sokneprest
 33529120
 92848968
 Send e-post

Jordsmyr, Anne Karine

Diakon
 33529116
 92266098
 Send e-post

Landsend, Rahel Kapstad

Trosopplærer
 33529112
 95276756
 Send e-post

Langraff, Kai

Kirketjener
 91999894
 Send e-post

Larsen, Edgard Budeng

Konsulent/gravplass
 33529104
 92691116
 Send e-post

Larsen, Hilde Haug

Undervisningsleder
 33529110
 95445525
 Send e-post

Magnor, Turid

Konsulent
 33529103
 94131196
 Send e-post

Milje, Ove

Kirketjener
 90176952
 Send e-post

Myrheim, Roar

Kantor
 40232107
 Send e-post

Næss, Eli Rudland

Kantor
 33529109
 93082121
 Send e-post

Røgeberg, Tonje

Undervisningsleder
 33529115
 48959827
 Send e-post

Solem, Lillian

Drift
 +4797600927
 Send e-post

Søraa, Marianne

Organist
 41560859
 Send e-post

Tohn, Anne Grethe Eckdahl

Drift
 97524991
 Send e-post

Tønnessen, Andreas Fæster

Kirketjener
 48259614
 Send e-post

Wendt, Hanne

Kirkeverge
 33529100
 97524068
 Send e-post

ANSATTE I ADMINISTRASJONEN

Kirkevergens kontor er administrasjonskontor for kirkelig fellesråd, og administrerer fellesrådets virksomhet.

Bjørn Bexrud

Driftsleder
 +4795709904
 Send e-post

Hanne Wendt

Kirkeverge
 33529100
 97524068
 Send e-post

Solfrid Omland Aasrum

Konsulent
 33529105
 95841100
 Send e-post

Tonje Solaug Folkestad

Konsulent
 33529106
 46664149
 Send e-post

Turid Magnor

Konsulent
 33529103
 94131196
 Send e-post

Edgard Budeng Larsen

Konsulent/gravplass
 33529104
 92691116
 Send e-post

ANSATTE PÅ KIRKEGÅRDENE

Bjørn Bexrud

Driftsleder
 +4795709904
 Send e-post

Tommy Dolonen

Drift
 92045116
 Send e-post

Lillian Solem

Drift
 +4797600927
 Send e-post

Anne Grethe Eckdahl Tohn

Drift
 97524991
 Send e-post

Ansatte i Borre, Nykirke og Åsgårdstrand menighet

Ansatte i Horten menighet

Amundsen, Ulf

Kirketjener
 45202549

Andersen, Frode Magnar

Sokneprest
 33529118
 40550963
 Send e-post

Ask, Merethe

Kirketjener
 94248340
 Send e-post

Berg, Åse Igland

Kantor
 33529108
 99586905
 Send e-post

Bryne, Harald

Prost
 33529117
 99022267
 Send e-post

Horn, Lise

Kapellan
 33529119
 97150128
 Send e-post

Jordsmyr, Anne Karine

Diakon
 33529116
 92266098
 Send e-post

Landsend, Rahel Kapstad

Trosopplærer
 33529112
 95276756
 Send e-post

Langraff, Kai

Kirketjener
 91999894
 Send e-post

Milje, Ove

Kirketjener
 90176952
 Send e-post

Røgeberg, Tonje

Undervisningsleder
 33529115
 48959827
 Send e-post

Søraa, Marianne

Kantor
 41560859
 Send e-post

Tønnessen, Andreas Fæster

Kirketjener
 48259614
 Send e-post