Kalender

Høytidsgudstjeneste i Horten kirke

25.12.2016 kl. 11:00

Sted:

Horten kirke

Kirketjener:

Kai Stene Kristensen

Medvirkende:

Harald Bryne

Organist:

Åse Igland Berg

Prest:

Frode Magnar Andersen

Første lesetekst:

Ordsp 8,1-2.22-31

Andre lesetekst:

Hebr 1,1-6

Prekentekst:

Joh 1,1-14

Dag i kirkeåret:

Juledag

Nattverd:

Ja

Offer til:

Det Norske Misjonsselskap

 

Untitled

Juledag er det høytidsgudstjeneste i Horten kirke kl. 11.00. Nattverd.  Julaften fra kl. 17.00-18.00 ringes julen inn. Juleaften er det fortellingen om hva som skjedde da Jesus ble født som leses i våre gudstjenester. På juledag flyttes oppmerksomheten fra hva som skjedde til hvem var han som ble født julenatt. Johannes beskriver ham som Ordet fra evighet. Han var hos Gud, det sanne lys som kom til verden lyser nå for hvert menneske. Barnet som ble født juenatt er både sann Gud og sant menneske. Jesus  Kristus ble menneske og fikk bosted på jorden. Dette underet markeres også ved innledningen til gudsdtjenesten ved høytidsringning mellom kl. 10.00 - 11.00. Høydepunktet i gudstjenesten er når evangeliet fra Johannes kapittel 1 leses. Høytidsgudstjenesten ledes av prost Harald Bryne. Sokneprest Frode Magnar Andersen holder dagens preken. Musikalsk ansvarlig er kantor Åse Igland Berg. Jesn Forus deltar på trompet og det blir sang av Karoline - Marie Berg. Dagens kollekt går til Det norske misjonsselskap.