Kalender

Julaften i Horten kirke

24.12.2016 kl. 14:30

Sted:

Horten kirke

Kirketjener:

Kai Stene Kristensen

Klokker:

Elisabeth Sæthern

Organist:

Åse Igland Berg

Prest:

Lise Horn

Første lesetekst:

Jes 9,1a.2.6-7

Andre lesetekst:

1 Joh 1,1-4

Prekentekst:

Luk 2,1-20

Dag i kirkeåret:

Julaft

Offer til:

Kirkens Nødhjelp

 

Untitled

Julegudstjeneste. Gudstjenesten ledes av kapellan Lise Horn og kantor Åse Igland Berg. Horten skolekorps deltar. Kollekt til Kirkens Nødhjelp.