Kalender

Julaften i Sentrumskirken

24.12.2016 kl. 13:30

Sted:

Sentrumskirken

Kirketjener:

Andreas Fæster Tønnessen

Klokker:

Anne-Cathrine Menes Ulvund

Organist:

Thor Arvid Næss

Prest:

Harald Bryne

Første lesetekst:

Jes 9,1a.2.6-7

Andre lesetekst:

1 Joh 1,1-4

Prekentekst:

Luk 2,1-20

Dag i kirkeåret:

Julaften

Offer til:

Kirkens Nødhjelp

 

Untitled

Gudstjenesten på julaften i Sentrumskirken kl.13.30 er tilrettelagt for de minste barna.  Gudstjenesten består av mye sang og selvsagt er det fortellingen om hva som skjedde i Betlehem julenatt som står i sentrum.  Gudstjenesten ledes av prost Harald Bryne og organist er Thor Arvid Næss.  Kollekten som samles inn går til Kirkens Nødhjelp.